Elcyklar Online

Nackdelar med elcyklar

Nackdelar med elcyklar

Vi har på andra sidor på den här sajten räknat upp de många fördelar som finns med elcyklar jämfört med andra cyklar och även motordrivna fordon. Men finns det inga nackdelar med elcyklar? För att nyansera bilden av elcykeln något, kommer vi här gå igenom några av nackdelarna med detta formidabla fordon. Faktum är att det är ganska svårt att hitta särskilt många nackdelar, men några stycken lyckas vi i alla fall komma att tänka på:

Priset

Elcyklar kostar med i inköpspris än traditionella cyklar, samtidigt som de endast kostar en bråkdel av en bil. Det är ganska vanligt att personer som för första gången läser om elcyklar överraskas av den kostnad som detta fordon för med sig. Även om det inte går att komma runt det faktum att en elcykel kräver en ganska stor initial investering, kan det vara bra att känna till att det tillkommer relativt få utgifter utöver inköpskostnaden. Som vi redan nämnt är inte heller denna kostnad särskilt anmärkningsvärd när man jämför den mot inköpspriset på motordrivna fordon.

Tyngden

Elcyklar är tyngre än traditionella cyklar. Trots de stora framsteg som har gjorts på senare år vad gäller komponenter till elcyklar, går det inte att komma ifrån att de fortfarande är märkbart tyngre än traditionella cyklar. Cykelns vikt kan främst bli ett problem när du ska transportera cykeln eller när du är ute på en cykeltur och elmotorns batteri tar slut.

Mer komplexa delar

Även om många elcyklar använder sig i hög utsträckning av standardiserade cykelkomponenter som är enkla att hitta, reparera och byta ut, finns det också flera delar som är väldigt specialiserade för elcyklar. Eftersom dessa delar ofta är lite mer komplexa och svårare att få tag på, kan det göra att det är svårare och dyrare att reparera dessa komponenter än att reparera en traditionell cykelkomponent.

Cykel eller moped?

Eftersom elcyklar fortfarande är ganska nya i vårt land, finns det en del frågetecken kring huruvida de ska klassificeras som cyklar eller mopeder. Enligt Transportstyrelsen ska en cykel som har pedaler och elassistans klassificeras som en cykel förutsatt att den uppfyller följande kriterier:

  • Elmotorn kopplas in för att exempelvis underlätta i uppförsbackar eller i motvind.
  • Motorn förstärker endast den kraft som pedalerna genererar och ger ingen extra kraft när hastigheten överstiger 25 km/h.
  • Motorns märkeffekt överstiger inte 250 watt.

Om en elcykel inte uppfyller ovanstående krav ska fordonet inte längre betraktas som en cykel, utan snarare som en moped. Fordon som klassas som mopeder medför andra förutsättningar och krav för att få användas i trafik. Som du märker är det något av en gråzon, även om det finns vissa regler som specificerar huruvida din elcykel ska räknas som en cykel eller en moped. Det kan vara ganska svårt för den genomsnittliga konsumenten att känna till vilken märkeffekt elcykelns motor har, samt vid vilken hastighet elmotorn slutar generera extra kraft. Om du är osäker kan du höra med din återförsäljare eller med tillverkaren av fordonet.

Batteridrift

Eftersom elcyklar har motorer som är batteridrivna, kan batteriet ta slut om det inte har laddats upp tillräckligt länge. Med hjälp av en elcykel kan du med samma ansträngning som krävs för att cykla en mil på en traditionell cykel sannolikt cykla närmare två mil, tack vare cykelns elmotor.

Det i sig är naturligtvis ett plus, men om du har färdats en längre sträcka och elmotorns batteri tar slut har du inget annat val än att trampa manuellt för att föra cykeln framåt. Utan elmotorns kraft har du i praktiken en något tyngre traditionell cykel, samtidigt som du kan befinna dig på ett ganska långt avstånd från ditt hem.