Elcyklar Online

Elcyklar förbättrar hälsan

Elcyklar förbättrar hälsan

Elcyklar förbättrar hälsan

Visste du att elcyklar kan förbättra din hälsa? Det kände du förmodligen inte till, men här berättar vi om detta samband.

Fysisk aktivitet är en viktig del i våra liv, vilket vi alla är väl medvetna om. Det är väl känt att människor som är fysiskt aktiva löper lägre risk än stillasittande människor att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes och depression samt att få stroke eller funktionshinder med åldern, eller att dö i förtid.

Statistiken visar dock att majoriteten av oss aldrig motionerar, trots att vi känner till vilka fördelar det för med sig att vara fysiskt aktiv. Ofta bottnar det i någon av två ursäkter, eller en kombination av dessa: man har inte tid för fysisk aktivitet i vardagspusslet eller så är man i för dålig form för att kunna motionera.

Elcyklar kan potentiellt sett avhjälpa bägge dessa problem. Tack vare den elektriska motor som sitter på cykeln kan du sluta trampa och låta motorn göra jobbet vid behov, till exempel i uppförsbackar eller för att underlätta under längre cykelturer. På samma sätt kan du använda din elcykel istället för att ta bilen till jobbet, vilket gör att även du som har ett pressat tidsschema kan få tid att motionera medan du tar dig till jobbet.

Studie på elcyklar som motionsredskap

Amerikanska forskare har i en studie undersökt vad som händer om man ger några män och kvinnor som inte är i form elcyklar och föreslår att de ska börja använda dem för att ta sig till jobbet. Först mätte man kroppskomposition, fitnessnivå, blodtryck med mera på de 20 deltagarna i studien, sedan fick de varsin elcykel med GPS och pulsmätare och instruerades att cykla till och från jobbet minst tre gånger i veckan under en månad, vilket skulle ge minst 40 minuter i sadeln per gång.

En månad senare hade alla personer cyklat minst 40 minuter tre gånger i veckan. De flesta hade cyklat mer och flera hade cyklat minst en timme åt gången. Det visade sig dessutom att pulsen i genomsnitt hade sänkts med 75 procent, vilket innebär att deltagarna fått motion motsvarande en lättare joggingtur eller en rask promenad, trots hjälpen från elmotorn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *