Elcyklar Online

Vad kännetecknar elcyklar?

I cykeltävlingar som till exempel Tour de France är elcyklar strikt förbjuda, och att utrusta sin cykel med en liten elektrisk motor klassas som mekanisk doping. För oss vanliga cyklister kan dock elcykeln vara ett sätt att göra vardagsmotionen mer uthärdlig och praktisk. Men vad kännetecknar egentligen en elcykel? Här får du svaret!

För de flesta av oss är det som gör en elcykel unik att den klassas som ett slags hybridfordon, som ligger någonstans i mellanlandet mellan traditionella cyklar som drivs av människans benstyrka och motordrivna fordon. Denna kombination gör elcykeln särskilt användbar, och dessutom mer tillgänglig för ett större utbud av cyklister.

Även om elcyklar har många likheter med såväl traditionella cyklar som motordrivna fordon med två hjul, tillhör de en helt egen kategori. Här går vi på djupet igenom vad som gör elcykeln så unik och jämför den med andra typer av fordon. Här jämför vi enbart elcykeln med motordrivna fordon, men på andra sidor på denna webbplats jämför vi den även med vanliga cyklar.

Elcykel är framtiden

Elcyklar vs mopeder

Elcyklar förväxlas ibland med mopeder och mindre motorcyklar. Även om alla de två sistnämnda bägge är exempel på motorfordon med två hjul, finns det vissa större skillnader mellan dem som kan vara bra att känna till. Det som skiljer elcyklar från motordrivna fordon med två hjul är följande:

Pedalerna

Som vi redan nämnt tillhör elcykeln en alldeles egen kategori, då den har egenskaper som den dels delar traditionella cyklar men även andra som den delar med motordrivna fordon. Det är just det som gör den så unik. Det faktum att en elcykel har pedaler som kan användas, samt en motor som även den kan föra cykeln framåt, gör att elcyklar skiljer sig från såväl mopeder som motorcyklar. Ingen av de två sistnämnda fordonstyperna har nämligen pedaler utan de drivs helt och hållet av motorer.

Hastighet och kraft

Generellt sett är de motorer som sitter på elcyklar inte lika kraftfulla som de motorer som finns på mopeder och liknande motordrivna fordon. De flesta elcyklar har en motor som genererar omkring 250 watt och har en maxhastighet på cirka 25 km/h när endast motorn används. I övrigt är förstås en elcykels hastighet beroende på hur mycket du som cyklist trampar, precis som fallet är med helt vanliga cyklar.

Mopeder kan å andra sidan föras fram i uppemot 50 km/h och har betydligt mer kraftfulla motorer. Dessa skillnader vad gäller hastighet och kraft har en avgörande betydelse för huruvida en elcykel ska klassas som en cykel med elassistans eller som en moped, vilket du kan läsa mer om på Transportstyrelsens webbplats.

Elcyklar vs bilar

Elcyklar utgör ett möjligt alternativ för dig som idag tar dig fram med bil, inte minst om du bor i staden eller har funderat på om det inte finns ett annat färdmedel för kortare sträckor. Bilar kan naturligtvis färdas i en betydligt högre hastighet och kan dessutom köra avsevärt längre sträckor än vad som är möjligt med en elcykel. Elcykeln kan dock vara bättre lämpad för de tillfällen då du ska färdas kortare sträckor och i lägre hastigheter.

Elcykeln har bland annat följande fördelar jämfört med bilen:

Fysisk aktivitet

Elcyklar ger dig möjligheten att få fysisk aktivitet under pendlingen till jobbet, vilket bidrar till en mer aktiv livsstil.

Miljövänlighet

Elcyklar använder mindre, effektiva och uppladdningsbara batterier istället för bensin eller diesel, vilket gör att elcykeln kan vara ett mer miljömedvetet sätt att färdas. Du minskar användningen av fossila bränslen och hjälper samtidigt till att minska de luftföroreningar som bilens utsläpp orsakar.

Förbättrad ekonomi

Elcyklar kan hjälpa sina ägare att skära ner på de pengar som läggs på bensin och service. Generellt sett är nämligen elcyklar billigare att reparera än bilar och även deras reservdelar är vanligtvis billigare än reservdelar till bilar.

Enklare pendling

För dig som pendlar i stadsmiljö kan elcykeln utgöra ett bekvämare färdsätt, då den ger dig möjligheten att färdas längs cykelvägen istället för att sitta fast i bilköer. Du kan dessutom låsa fast den i cykelställ istället för att betala dyra parkeringsavgifter, samt har möjligheten att gå med cykeln på trottoaren eller till och med ta med den på bussen, tåget eller tunnelbanan.

När du jämför elcykeln mot andra fordon blir det snabbt tydligt att den har en unik ställning då den kan drivas av såväl muskelkraft som motorkraft. Kombinationen av den vanliga cykelns drivkedja och den uppladdningsbara elmotorn gör att elcyklar är väldigt flexibla, tillgängliga och kan anpassa sig utifrån dina specifika behov. Om du inte redan har provat en elcykel är det hög tid att göra det!